Generelt

Udgangspunkt ved opgaveløsninger
• Frie Jernbaneingeniører har et netværk i den danske og internationale   jernbanebranche og samarbejder omkring den nyeste jernbaneteknologi med   forskningsinstitutioner og trendsættere i branchen
• Vi yder uafhængig professionel jernbanerådgivning
• Dækket af ansvarsforsikring til at påtage sig sikkerhedsmæssige vurderinger
• Bidrager til jernbanens mål om øget sikkerhed, effektivitet og regularitet
• Udnytter vores netværk til at yde rådgivning inkluderende de seneste   tekniske resultater inden for jernbaneteknologi.

Målsætninger
• Engagement og forpligtelse til at styrke den danske jernbanes konkurrence-   evne
• Vil bidrage til at styrke jernbanens konkurrenceevne i forhold til andre   transportformer
• Viden om den nyeste jernbaneteknologi og jernbaneteknologisk udvikling
• Åben og realistisk omkring nytænkning
• Bidrager med viden inden for franchising, benchmarking, outsourcing mm.

Holdninger
• Firmaet er styret af markedet og kundernes behov
• Med åbent sind at søge de løsningsmuligheder, der bedst passer til kundernes   ønsker
• Uafhængig af de store jernbaneaktører i Danmark og internationalt
• Uafhængig af de store konsulent- og rådgivningsfirmaer.

Vore personlige kompetencer
• Branchekendskab og viden om jernbanens styrker og svagheder
• Der ydes kun rådgivning inden for jernbaneteknologi
• God til opgaver, der kræver analytisk og detaljeorienteret tilgang.

Opgaver

• Jernbanesikkerhed
• Jernbaneteknisk support i forbindelse med drift og vedligehold af jernbaner
• Asset Management. Analyser over jernbaneanlægs tilstand
• Udbud, tilbud og kontraktassistance i forbindelse med anskaffelser samt drift   og vedligehold. Opfølgning og tilsyn med leverandører og entreprenører
• Normer og standarder, interoperabilitet, arbejdsanvisninger
• Hjul-skinne kontakten: Køretøjers løbeegenskaber, kørselskomfort og støj
• Teknisk - Økonomisk optimering
• Indkøb og LogistikFrie Jernbaneingeniører ApS    Østerbrogade 95, kl. mf.    2100 København Ø    Tlf. +45 40 31 06 65    henrik@frie-ji.dk

Design:Webpassion.dk