Tog og togvedligehold

Ekspertrådgivning inden for

• togvedligehold af hjul og aksler
• jernbanekøretøjers dynamik og løbeegenskaber
• sporkræfter i hjul-skinnekontakten
• afsporingsrisici og øvrige kriterier i relation til køretøjers godkendelse

Rådgivning i forbindelse med

• drift og vedligehold af rullende materiel (togvedligehold)
• franchising af tog-operatør kontrakter
• kørselskomfort og hjul-skinne støj
• godstransporter og intermodale transportløsninger

Samlede transportløsninger

• samvirken: trafik - infrastruktur - rullende materiel
• systemløsninger
• logistikkoncepter

togvedligehold


Frie Jernbaneingeniører ApS    Østerbrogade 89, 3 th.    2100 København Ø    Tlf. +45 40 31 06 65    henrik@frie-ji.dk

Design:Webpassion.dk