Samarbejdsrelationer

Hvem er vores kunder og samarbejdsrelationer:

• Direkte kunder: Trafikstyrelsen, Banedanmark, DSB, Aarsleff Rail, A/S   Storebælt

• Har på ad hoc basis fungeret som underrådgiver for Cowi, Rambøll,
  WSP, EKJ, Niras samt Bossen & Hansen

Hvilke rådgivningsopgaver påtager vi os?

• Rådgivningen tilpasses fleksibelt. Den er kunde- og opgavestyret inden for   rammerne af jernbanesektoren

• Vi oplyser normalt ikke hvilken rådgivning, vi har ydet til vore kunder.   Eventuelle interessenter kan dog få oplyst navn på referencepersoner hos   vores kunder. Kunden har altid alle rettigheder til afsluttede projekter   /rådgivningsopgaver.

Specifik Reference/eksempel på rådgivningsopgave

Med udgangspunkt i lov om offentlighed i forvaltningen har Trafikstyrelsen for projekt Kapacitetsforøgelse København-Ringsted i 2009 meddelt Taastrup Kommune rollefordelingen i dette projekt. Projektet blev afsluttet i Trafikstyrelsen den 30.04.2010 og overgivet til Banedanmark. På denne baggrund har Trafikstyrelsen givet tilladelse til, at vores rolle som beskrevet i kontrakten må offentliggøres:

Opgaven bestod i at yde assessor assistance til projekt Kapacitetsforøgelse København – Ringsted omkring følgende sikkerhedsrelaterede emner:

• Projektets forslag til normgrundlag og Banedanmarks kommentarer hertil

• Projektets brug af undtagelsesbestemmelser og dispensationer til ovennævnte   normgrundlag

• Projektets safety cases og cross-acceptance notater for valgte   anlægselementer og delsystemer, der faldt uden for det gældende norm-  
  grundlag

• Projektets sikkerhedsplan, -metoder og -procedurer

• Projektets interoperabilitet således at strækningen kan indgå som del af TEN og dermed blive EU-støtteberettiget

Henrik Christiansen knyttedes til projektet som neutral uvildig assessor i relation til projektets sikkerhedsledelse, således at det til stadighed var garanteret, at Henrik Christiansen ikke selv indgik i projektets sikkerheds-ledelse.

På baggrund af projektets sikkerhedsplan aftaltes det løbende, hvilke sikkerhedsrelaterede emner og hvilket materiale fra projektet, der ønskedes foretaget assessment af.
Frie Jernbaneingeniører ApS    Østerbrogade 89, 3 th.    2100 København Ø    Tlf. +45 40 31 06 65    henrik@frie-ji.dk

Design:Webpassion.dk