Henrik Christiansen - CV

HENRIK CHRISTIANSEN
Civilingeniør (DTU [B] 1984), M.IDA

E-mail: henrik@frie-ji.dk
Telefon: +45 40310665

Profession: Rådgivende jernbaneingeniør
Specialer: Sporteknik, hjul-skinne, logistik.
Sprog: Danish (native), English (fluent), German (fluent), French (fluent), Italian (fluent).

KARRIEREFORLØB
2007 – nu : Selvstændig: Rådgivende Jernbaneingeniør, Frie-ji

2005 – 2007 : Interfleet Technology: Regional Manager Denmark
Principal Consultant

2000 – 2005 : Banedanmark / Banestyrelsen: Teknisk systemansvarlig Hjul-Skinne / Track Engineer, Systems Supervisor vehicle-track interaction

1997 – 2000 : Rockwool International A/S + RockDelta A/S: Engineering Purchaser (Internationalt indkøb af produktionsudstyr) / Business Area Manager (Vibrationsdæmpning). Vibrationsdæmpningsløsninger for jernbaner og sporvogne (RockDelta a/s)

1991 – 1997 : Merloni Hausgeräte GmbH, Tyskland: Leder af afdeling Logistik og Kundeservice, Logistics & Customer Service

1987 – 1990 : Cameo spa (Dr. August Oetker), Italien: Logistikchef

1985 – 1986 : Peter Matthiesen A/S, Danmark: Juniormanagementkonsulent inden for Logistik/Distribution

1984 – 1985 : Crone & Koch A/S: Rådgivende Ingeniør: Bærende Konstruktioner

KVALIFIKATIONER
Ekspert inden for Sporteknik og Hjul-skinne forhold, f.eks:
•   Design af nyt spor + tracéring og vedligehold af spor
•   Hjul-skinne kræfter, løbeegenskaber, kørselskomfort, hjul-skinne støj
•   Godkendelse af nyt materiel i forhold til løbeegenskaber og dynamik-     sporkræfter
•   Risici/Årsager til ulykker som afsporinger, skinnebrud, solkurver, hjul- og     akselbrud
•   Vedligeholdsoptimering, LCC- og RAMS-analyser
•   Sporanalyser ved hastighedsopgraderinger, kapacitetsudvidelse, indsætning     af nyt materiel
•   Interoperabilitetskrav: TSI, CEN og UIC-normer
•   Driftskrav: Relation mellem Sporet og Multiple-Units samt Lokomotiver +     vogne

LOGISTIK OG BUSINESS CONSULTING
•   Udbudsstrategier inden for jernbanen: Udbud, Tilbud, Kontrakt samt     Opfølgning/Tilsyn
•   Indkøb, Kontraktstyring, Lagerstyring, Værksteder og Byggeplads.
•   Asset Management, Tilstandsvurdering, Tilstandsbaseret vedligehold

FAGKVALIFICERENDE KURSER
•   NBIU (Nordisk Baneingeniør Uddannelse): 2002-2003
•   NBS (Nordisk Baneteknisk Samarbejde):o Hjul-skinne: 2002-2004o     Ækvivalent konicitet: 2004-2005
•   Nordisk Seminarium i Järnvägsmekanik: 4 gange i Stockholm, Borlänge,     København og Luleå i perioden 2001-2004
•   VTM, Paris: Sporvedligeholdelsesseminarer, 2 gange i 2008 og 2009
•   Rail Transit, Principles Course og Heavy Haul seminars, Chicago, Maj 2010
•   Infrastrukturkonferencer, udstillinger og seminarer

INTERNATIONALE NORMGRUPPER
•   UIC SC12: Hjul-skinnegruppen (2002-2004)
•   UIC SC3: Interaktion Spor – Rullende materiel (2004-2005) [Hjul-skinne +     Fritrumsprofiler]
•   CEN WG10: Hjul-skinne (2003-2005)•   AEIF: Interoperabilietskrav i relation     til sporkrav – hastighedsprofil (2004-2005)

Henrik Christiansen


Frie Jernbaneingeniører ApS    Østerbrogade 89, 3 th.    2100 København Ø    Tlf. +45 40 31 06 65    henrik@frie-ji.dk

Design:Webpassion.dk